BESTYRELSE

 

Per Nyborg 

Bestyrelsesformand

Byrådsmedlem, Formand for Kultur- og Fritidsudvalget

Udpeget af Byrådet

Tlf.: 29 34 45 44

E-mail: peny@vesthimmerland.dk

 

Kristian Dalgaard Nielsen

Bestyrelsesmedlem

Kulturskoleleder

Udpeget af Byrådet

 

Brian Svendsen

Bestyrelsesmedlem

Viceskoleleder, Aalestrup Skole og SFO

Udpeget af Vesthimmerlands Kulturskoleråd

 

Jesper Laubjerg

Bestyrelsesmedlem

Forstander for Himmerlands Ungdomsskole

Udpeget af Vesthimmerlands Gymnasium & HF’s Bestyrelse

 

Arne Bindslev

Bestyrelsesmedlem, næstformand

Advokat

Udpeget af den øvrige bestyrelse

 

 

Daglig Ledelse:

 

Lisbeth Jagd

Musikhusleder

Tlf.: 40 93 33 90

E-mail: lj@vmalfa.dk

 

 

Boosting Business