Åben Scene i ALFA i kulturugen

IMG_7220.jpg
  • IMG_7220.jpg
  • AHA-logo_cmyk-(1).png
24-06-2021

Vesthimmerland har et rigt og levende kulturliv, båret af en mangfoldig række af aktører, arrangører, foreninger og ildsjæle. En stor del af disse er selv aktivt udøvende på det kulturelle område, og kreativiteten spiller en stor rolle i deres hverdagsliv.

 

I anledning af Kulturugen AHA!, som i år finder sted i uge 36, ønsker et større arrangørsamarbejde at sætte fokus på kreativiteten og på det aktive, medskabende og fortolkende kulturliv i kommunen. Derfor stilles scenen i ALFA til rådighed for det vesthimmerlandske amatørliv og talentlag på kulturugens sidste dag.

 

”Vi håber at skabe rammen om en eftermiddag med masser af sang, oplæsning, kor, dans, revy og meget mere. Eneste krav for at indtage scenen er, at man skal have tilknytning til Vesthimmerland, og at indslaget skal være indenfor det kulturelle område”, fortæller musikhusleder, Lisbeth Jagd. 

 

ALFA har ved flere lejligheder åbnet scenen for det aktive lokale kulturliv. Blandt andet i forbindelse med musikhusets indvielse i 2008, samt ved husets 5-års fødselsdag i 2013. Det har hver gang været et flot udstillingsvindue for de mange vesthimmerlændinge, der udøver musik, dans, oplæsning og scenekunst, og det har ikke mindst været en oplevelse for de medvirkende at få muligheden for at optræde på den store scene med professionel lys- og lydafvikling. 

 

”Netop i år er det også vores håb, at muligheden for at deltage i Åben Scene kan være med til at kickstarte de forenings- og fritidsaktiviteter, der har ligget i dvale pga. corona-restriktionerne. Måske en motivation til at samle koret og opøve et par sange til lejligheden, et incitament til at mødes i læse- eller litteraturklubben og udveksle favoritdigte eller dele uddrag af yndlingsromanen? Eller måske er det muligheden for at opføre en aldrig spillet sketch fra en corona-aflyst revy”, siger Lisbeth Jagd.  ”Vi har i en lang periode måttet undvære de forpligtende kulturelle fællesskaber, og det er blevet næsten uvant, at vi nu må genoptage aktiviteterne. Derfor skal der lyde en klar opfordring til alle om at bruge Åben Scene, som anledning til at skyde hverdagslivets kulturaktiviteter godt i gang igen.”

 

Åben Scene markerer afslutningen på Kulturugen AHA – 2021 og arrangementet afrundes med at Vesthimmerlands Kulturråd overrækker årets kulturpris. Kulturprisen gives til en person eller en gruppe af personer, som har ydet en særlig indsats inden for kulturlivet i Vesthimmerlands Kommune. 
Bag Åben Scene står et arrangørsamarbejde bestående af Kulturskolen Vesthimmerland, Vesthimmerlands Kulturråd, Vesthimmerlands Biblioteker, Vesthimmerlands Kommune, Kultur og Fritid og ALFA Vesthimmerlands Musikhus.  Det er tanken, at Åben Scene skal være en årligt tilbagevendende begivenhed i Kulturugen, som i øvrigt fra 2022 vil vende tilbage til sin oprindelige placering i uge 10.

 

Åben Scene i ALFA finder sted søndag den 12. september 2021 kl. 13-17, og der er gratis adgang for publikum. Hvis man vil bidrage til dagens program, skal man sende en tilmelding til info@vmalfa.dk senest den 15. august 2021. Tilmeldingsformularen kan hentes her.
 

Boosting Business