Logo og navn på musikhusets nordgavl

ALFA_nordgavl_01.JPG
02-08-2017

Måske har du lagt mærke til at ALFA har fået navn og logo på nordgavlen?

 

Det har længe været et ønske at kunne skilte tydeligere med husets identitet, særligt nordpå mod Himmerlandsgade. Tydeligt navn på huset har især været efterspurgt af mange gæster og leverandører, som kom i tvivl om musikhusets beliggenhed, fordi skiltningen på indfaldsvejene ophørte, og huset lå lidt anonymt som del af gymnasiet.

 

Når det ikke er sket tidligere, så skyldes det en stor respekt for husets æstetik og for kunstneren bag. Per Kirkeby, som tegnede huset, har haft et ønske om, at husets rene murstensflader ikke blev brudt af andre udtryk. Dog har husets anonymitetsproblem fyldt så meget, at det krævede en løsning. Vi har derfor undersøgt mulighederne for at lave en skiltning, der respekterede husets æstetik, og som ikke ’støjede’ omkring eller blokerede for husets rene udtryk.

 

Efter mange overvejelser henvendte vi os til Per Kirkeby med et forslag om navn og logo på nordgavlen i enkel udformning svarende til skiltet over hovedindgangen. Dermed bliver der ikke rørt ved husets front, som fortsat står med rene flader.

 

Per Kirkeby er helt med på, at der skal skiltes, så man kan finde frem til Musikhuset. Det nuværende skilt på nordgavlen er opsat med hans accept.

Boosting Business